top of page
kmo.png

Maak aanspraak op aanzienlijke kortingen dankzij de KMO-Portefeuille.

360 Academy is een geregistreerd dienstverlener, hierdoor ontvangt u mogelijks voor

uw opleidingen of adviesdossiers een steunpercentage tot 40%!

Ons registratienummer voor opleidingen: DV.O220892

Ons registratienummer voor advies: DV.A220893

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse kmo’s en vrije beroepen die voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • De subsidie is ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen zoals gedefinieerd door de Europese kmo-definitie;

 • De subsidie is ten behoeve van de vestigingen (en bijhorende werkenden) gelegen in het Vlaams Gewest;

 • De subsidie is ten behoeve van ondernemingen uit de privé-sector (participatie van een administratieve overheid moet minder dan 25% zijn);

 • De subsidie is ten behoeve van ondernemingen met een aanvaardbare hoofdactiviteit.

VZW's komen niet in aanmerking en kunnen geen gebruik maken van de KMO-portefeuille.

Wat is de KMO-Portefeuille?

Niet enkel u, maar ook de opleiding of het adviesdossier moet aan enkele voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen:

Opleiding

 • Bij iedere les tekent u de aanwezigheidslijst en het evaluatieformulier.

 • Kostprijs is >€100/p.p., excl. BTW?

 • U ontvangt een certificaat bij succesvolle voltooiing van de opleiding. 

Adviesdossier

 • Vertrekt vanuit een concrete probleemstelling en zal resulteren in bedrijfsbeslissingen? 

 • Het advies gaat niet over wettelijke verplichtingen? 

 • Je ontvangt achteraf een geschreven en gepersonaliseerd adviesrapport? 

 • kostprijs is >€500, excl. BTW 

Stappenplan

kmo-schema.png
loopbaancheques

Komt u niet in aanmerking voor de KMO-Portefeuille?

Volgt u een opleiding via opleidingscheques, dan betaalt u maar de helft van uw inschrijvingsgeld en uw cursusmateriaal. De Vlaamse Overheid betaalt de overige 50%!

 • Ieder kalenderjaar kan u voor max. €250 aan opleidingscheques aankopen.

 • Er zijn cheques beschikbaar van € 5 - € 10 & € 25

loopbaan.jpg
bottom of page